There are no breaking news at the moment

Monet kalastuskilpailut käydään joukkueiden kesken. Tällaisia ovat esimerkiksi onginnan joukkuekilpailu sekä vetouistelun joukkuekilpailu. Joukkueiden koot määrittää kilpailun järjestäjä. Joukkueiden jäsenten määrää voidaan rajoittaa, mutta yleisesti ottaen määrät pysyvät suunnilleen samoina kilpailusta toiseen.

Joukkuekilpailuissa määritellään myös se, millaisilla välineillä voi kalastaa. Esimerkiksi vetouistelun osalta kilpailuita voi olla kahdenlaisia. Joissakin kilpailuissa käytetään ainoastaan perinteistä soutuvenettä. Toiset kilpailut taas sallivat perämoottorin käyttämisen. Tällaisissa kilpailuissa joukkueilla tulee olla sopiva vene, joka käy kilpailuun. Yleensä vetouisteluun käytettävät veneet ovat 4,5–6 metrin pituisia. Niiden pituutta ei ole määritelty kilpailun järjestäjän toimesta. Vetouistelussa myöskään välineitä ei ole määritetty sen tarkemmin. Venekunnalla saa olla useita vapoja vedessä samaan aikaan. On kuitenkin tärkeää, että vavat on levitetty laajalle alueelle siten, että siimat eivät sotkeennu. Laajalle alueelle levittäytyminen parantaa samalla joukkueen mahdollisuuksia saaliiseen.

Ongintakilpailussa joukkueen jäsenet kalastavat heille varatulla alueella. Alueen on yleensä oltava vähintään 10 metriä leveä. Alueella ei saa olla muita kuin kalastajat sekä valvoja. Aikarajoituksen määrittää aina kilpailun järjestäjä. Kilpaonginnassa tärkeintä on saada mahdollisimman monta kalaa ja joskus myös kalojen painolla voi olla merkitystä. Kaikista parhaiten joukkue kuitenkin pärjää saadessaan mahdollisimman monta painavaa kalaa.

Eläinten oikeudet on muistettava

Koska kalastuskilpailussa on kyse elävistä eläimistä, on kilpailuille järjestetty useita sääntöjä niitä koskien. Kalat tulee aina lopettaa mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Niitä ei siis missään nimessä saa jättää kitumaan rannalle. Monesti kalastuskilpailun sujumista valvoo poliisi. Jos virheellistä toimintaa havaitaan, siitä voidaan antaa suullinen huomautus. Onkin tärkeää, että eläimiä kunnioitetaan loppuun asti, eikä niille aiheuteta turhaa kärsimystä.

Kalastuskilpailuilla on siis sekä järjestäjän asettamia sääntöjä että Suomen lain eläimiä koskevia lakipykäliä. Kaikkia Suomessa järjestettäviä kalastuskilpailuja koskee eläinsuojelulaki. 2000-luvun tutkimusten mukaan myös kalat pystyvät aistimaan kipua, joten eläinsuojelulaki määritettiin koskemaan myös kaloja. Jokaisen kalastajan tulisi kuitenkin kunnioittaa luontoa ja ottaa eläimet huomioon kaikessa tekemisessään. Mikäli kilpailijat eivät syystä tai toisesta osaa huomioida eläinten oikeuksia, on järjestäjän tehtävä käydä huomauttamassa kilpailijoille asiasta.